Foto's en verslagen

Similes Praatcafé Psychose

Oost-Vlaanderen

Zaterdag 14 december 2019. 5 jarige jubileumviering Praatcafé Oost-Vlaanderen

Lezing: ‘De kunst van ongelukkig zijn’


                           

10 september 2019. Lezing door dhr Stefaan Baeten

                              directeur aan het PC St Hieronymus te Sint-Niklaas

                Thema : "Johanna de waanzinnige: Over Stigma, gisteren en vandaag"

                              

23 juni 2019. Recordpoging Golden retrievers. Infostand en verkoop Sangria en hondenijsjes ten voordele van ons praatcafe en vzw De Stap.

01 april 2019 Lezing notaris Maarten Duytschaever. "Wat als ik er niet meer ben?"

1 december 2018: Lezing Dr. Jules Tielens "In gesprek met psychose"

7 oktober 2018 wandeling: Op veertocht in ‘De Oude kalevallei’ Vinderhoute

Maart 2018: Opleiding persoonsgerichte bewindvoering


Introductie opleiding persoonsgerichte bewindvoering door de voorzitter

Mevr Rochtus van de CM Landsbond (inkomen personen met psychische kwetsbaarheid)

Bewindvoering in de praktijk door Mevr Martine de Moor (Similes vzw)

1 februari 2018 persconferentie en nieuwjaarsreceptie


Op donderdag 1 februari hield het Similes Praatcafe Psychose Oost-Vl zijn perconferentie en nieuwjaarsreceptie. Het bestuur kan met fierheid terugblikken op een geslaagde avond. De talrijke aanwezigen werden verwelkomt door Dhr Philip de Coninck, burgemeester van groot Assenede.

Na de bemoedigende woorden van dhr De Coninck schetste de voorzitter Marnix Willems aan de hand van zijn jarenlange ervaring  een beeld hoe om te gaan met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Onder de noemer “het abc van het herstel” beklemtoonde hij hoe moeilijk het is het ziektebeeld te aanvaarden, te begrijpen en te controleren. Tot slot benadrukte hij dat, in het streven naar het herstel van het individu, het uiterst belangrijk is ook aandacht te schenken aan zichzelf teneinde erger te voorkomen.

Vervolgens schetste de directeur van de Federatie Similes het belang van de feitelijke vereniging en deed een oproep naar vrijwilligers om mede dit ziektebeeld de nodige aandacht te geven en de werkkringen te ondersteunen. Een vereniging als deze is uiterst belangrijk in de ondersteuning van familieleden en lotgenoten aldus Mevr. Veerle Aendekerk.

Om reden dat er in het meetjesland een tekort is aan bewindvoerders organiseert het Praatcafe op 3, 10 en 24 maart een opleiding persoonsgerichte bewindvoering. Mevr Martine de Moor, coördinator van het kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering bij Similes, gaf tekst en uitleg. Familieleden kunnen als bewindvoerder en vanuit hun eigen sociale bewogenheid beter inspelen op de persoonlijke beleving van hun naaste, aldus Mevr de Moor.

Vervolgens was de eer weggelegd aan de voorzitter om de samenwerking aan de kondigen met onze noorderburen uit Zeeland. Mevr R. de Rijke en Mevr Magda de Feyter, bestuursleden van Ypsilon, beklemtoonden het belang van deze samenwerking ter bevordering van de contacten met de zorgverstrekkers. Het is een unieke kans om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden rondom de leefwereld van de zorgvrager en het zal ons versterken in dit bijzondere werk besluit Mevr de Rijke.

Tot slot bedankte de voorzitter iedereen die had meegewerkt om deze vereniging op te starten en uit te bouwen. Hij bedankte ook de sponsors en leden. Zij zijn het pompend hart van onze vereniging zei hij en hoopte dan ook dat zij de vereniging zouden trouw blijven. Als dank schonk de voorzitter  traditiegetrouw een 7 daags verblijf aan in Zuid Spanje onder de aanwezige leden en sponsors en werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.   


6 april 2017 Filmvoorstelling met nabespreking "A beautiful mind"

Prijsuitreiking eindejaarsactie

10 december 2016: Brenda Froyen, "Kortsluiting in mijn hoofd"


Iets later dan geprogrammeerd opende de voorzitter Marnix Willems de voorstelling. Omwille van de vele nieuwe gezichten verduidelijkte hij het hoe, het wat en waarom van deze vereniging. Hij beklemtoonde nogmaals de noodzaak van de organisatie en deed een oproep naar de familieleden van psychotische patiënten om het taboe doorbreken. Communicatie en samenhorigheid is in deze problematiek van essentieel belang, aldus de voorzitter.

Deze stelling werd kracht bijgezet door schrijfster mevr. Brenda Froyen. Brenda presenteerde haar boek “Kortsluiting in mijn hoofd”, het verhaal van haar psychotische periode naar aanleiding van de geboorte van haar 3e zoontje. Op een boeiende doch ernstige manier vertelde zij haar bevindingen tijdens de behandeling van haar aandoening en beklemtoonde dat de methodiek binnen de psychiatrie dient te worden aangepast aan de noden van zowel patiënten als familieleden. Medici en mantelzorgers dienen voortaan ook te luisteren naar de stem van de patiënt en zijn familie, aldus Brenda.

Na de pauze was het publiek aan de beurt en werden er vragen gesteld aan een gevarieerd panel. Ook hier kwam de behoefte en noodzaak tot uiting dat samenwerking tussen hulpbehoeftigen en hulpverleners een meerwaarde betekent in het welzijn van allen. Deze stelling werd door psychiater H. Debruyne, Dr. Balcaen, ervaringsdeskundige dhr. R. van Laeken en uiteraard door mevr. Froyen bijgetreden. Diverse onderwerpen die aan verbetering en verandering toe zijn werden belicht.

Tot slot gaf de voorzitter te kennen dat hij heel tevreden is dat de vereniging zijn doel niet heeft gemist en dat hij kan terugblikken op een statische groei. Hij richtte ook een gebaar van dank naar al diegenen die de vereniging financieel ondersteunen en hen die mede aan de basis liggen van dit initiatief. Als blijk van dank schonk hij (uit eigen middelen) onder de aanwezige sponsors, leden en reguliere bezoekers een 7-daags verblijf naar Spanje en wenste hij iedereen een rustige Kerst en een goede jaarwisseling toe.


29 november 2016 Voorstelling "Pelgrim Marnix en het Praatcafé"Op 29 november 2016 werd in de Bijenkorf te Assenede het Similes Praatcafé Psychose Oost-Vl. aan het publiek voorgesteld. Voorzitter Marnix Willems beklemtoonde de noodzaak van deze organisatie gezien de enorme toename van psychische patiënten. Momenteel krijgt 30 procent van onze bevolking te kampen met één of meerdere  psychoses waarvan uiteindelijk 1 procent een geestelijke kwetsbaarheid overhoud.

De voorzitter riep de aanwezige familieleden van psychisch kwetsbare personen op om in het belang van de patiënt en zijn aanverwanten het taboe rondom deze problematiek te doorbreken. Daarnaast deed hij ook een oproep naar de medici om ook de familieleden van patiënten te betrekken bij het herstelproces. De rugzak vol ervaring van familieleden is volgens hem ongetwijfeld een meerwaarde bij de onderhandelingen en herstelprocedure.


Het bestuur was opgetogen met de komst van de Burgemeester Dhr de Coninck. De Burgemeester beklemtoonde het belang van deze organisatie voor de regio en sprak lovende worden uit naar alle vrijwilligers. Hij prees de voorzitter voor zijn durf, moed en inzet en benadrukte dat de organisatie  kon rekenen op de gewenste ondersteuning van het gemeentebestuur. Aansluitend werd het bestuur door de Burgemeester in de bloemetjes gezet.

 

De avond werd door de voorzitter op een ontspannen manier afgesloten met een dia-reportage van zijn compostelatochten en na een gratis drankje kon iedereen terugblikken op een geslaagde avond.17 oktober 2016 Prof. Dr. Dirk De Wachter


Verslag gemaakt door de 5e en 6e jaars leerlingen humane wetenschappen van het College OLV ten Doorn te Eeklo:


Voorstelling Dirk De Wachter


Maandag 17 oktober 2016 was er de voorstelling “omgaan met psychoses”  van de prof Dirk De Wachter. Op aanraden van onze leerkracht gedragswetenschappen hadden een aantal leerlingen zich ingeschreven. Het beloofde een bijzonder leerrijke en aangename avond te worden.


Met een groepje Humane leerlingen begeleid door een aantal leerkrachten zijn we die maandagavond naar het psychiatrisch centrum te Eeklo getrokken.


We werden er hartelijk ontvangen door de medewerkers van het Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen.


Eerst konden we genieten van een kop koffie of thee met een koekje. Dan besloten we ergens vooraan plaats te nemen waar we meneer De Wachter goed zouden kunnen zien. Dit was een goede keuze aangezien de zaal helemaal bezet was. 


De voorstelling werd ingeleid door een korte toespraak van mijnheer Marnix Willems, de voorzitter van Similes Oost-Vlaanderen.   


Toen verscheen Dirk De Wachter op het podium. Na een lang applaus stelde de prof zich voor en lichtte kort toe waarover hij het zou hebben.  Schizofrenie is een vrij ingewikkeld onderwerp waar heel veel over verteld kan worden. De prof is er in geslaagd het hele thema in begrijpelijke taal over te brengen.


Na het eerste deel van de avond werd een korte pauze ingelast.


Tijdens die pauze kregen we de kans een vraag te stellen over het onderwerp. Deze werden na de pauze door Dirk De Wachter beantwoord.


Meneer De Wachter nam rustig de tijd om elke vraag zorgvuldig te beantwoorden. Het was heel mooi om te zien dat de psychiater zich in elk verhaal van het publiek inleefde. Ook het groepsgevoel was heel sterk aanwezig wat de sfeer heel aangenaam maakte.


Tot slot was er nog een dankwoord van de voorzitter  van Similes. Hij bedankte Dirk De Wachter voor de geslaagde voorstelling en overhandigde een kleine attentie. Daarbij vroeg hij ook om de avond nog eens over te doen aangezien het zo een groot succes was.

Hierna volgde een laatste groot applaus en werd de voorstelling afgesloten.


Als mooie afsluiter kregen we de eer om met het groepje humane leerlingen en enkele leerkrachten samen met Dirk De Wachter een foto te nemen. Dit alles zorgde voor een onvergetelijke avond.17 oktober 2016 Prof. Dr. Dirk De Wachter


Ontmoeting met Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid


Artikel praatcafé en Dirk De Wachter in De Meetjeslander.


Al gehoord van het praatcafé voor psychose? Het is een initiatief van Marnix Willems, Boekhoutenaar, die in zijn omgeving geconfronteerd werd met ‘psychose’......

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

3 juli 2016 ontspanningsnamiddag (wandeling)


Juni 2016


Artikel in Similes magazine

Jessie de Caluwe

8 december 2015


Voorstelling van "Leven met psychose"

met Jessie de Caluwe, Kries Roose en Katrien Van Zeir

19 maart 2015


Praatcafe op bezoek bij de manische mannen van "Te Gek"

(met Marcel Vanthilt, Guy Swinnen en Stefaan Degand)

19 januari 2015


Voorstelling Praatcafe in het P.C. St. Jan te Eeklo en overhandiging cheque aan

Dir. mevr. Mieke Craeymeersch (Similes vzw).

12 september 2014


De voorzitter aan de start van zijn compostellatocht