Compostela

Similes Praatcafé Psychose

Oost-Vlaanderen

                       Marnix en de Compostela (editie 7)   

 op 17 december 2019 hebben wij in het bomvolle gemeenschapscentrum de Bijenkorf het  5 jarig bestaan gevierd van ons Similes Praatcafe Psychose Oost-Vlaanderen, een vereniging uitsluitend bedoeld voor de familie of aanverwanten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Naar ons gevoel een geslaagde avond mede om reden dat wij toen onze nieuwe vereniging hebben voorgesteld. Naast ons praatcafe hebben wij nu ook een tweede vereniging met name vzw De Stap.

Middels deze vereniging hopen wij mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met een andere beperking zoals borderline, autisme e.d. een zinvolle dagbesteding aan te bieden en zodoende hun sociale entourage te verruimen.

De activiteiten zijn inmiddels al opgestart en vinden plaats iedere donderdag van 10u00 tot 16u00 in en rond het Bardelaere museum te Lembeke ( voor meer info verwijzen wij U graag naar www.vzwdestap.be).


Uiteraard vergt dit een extra financiële inspanning. Om dit project te bekostigen gaat Marnix (onze voorzitter) nog maar eens de compostela stappen in de hoop voldoende sponsoring bij elkaar te krijgen. Marnix zal op 22 april vertrekken richting Santander voor een voettocht van 650 km in de hoop eind mei aan te komen in Santiago. 


        Als sponsor zal U vanaf 22 april 2020 Marnix kunnen volgen op zijn blog:


                              www.bloggen.be/pelgrimmarnix2020


Wenst U onze voorzitter op zijn pelgrimstocht te sponsoren?

Dat kan door storting op rekeningnummer

BE07 8900 8416 0766 tnv vzw de Stap met vermelding " gift compostela 2020

( = zonder fiscaal attest)

of

BE71 0011 0730 0769 tnv vzw Similes (met fiscaal nummer – vanaf € 40,00)

Gelieve als omschrijving te vermelden “ gift Compostela 2020”.


Goed om weten:


Sponsoren kan vanaf € 1,00 maar vanaf € 50,00 ontvangt U:

-Een gratis lidmaatschap ter waarde van € 25,00

-Ons driemaandelijks tijdschrift

-Een programmaboekje per kwartaal

-Korting op onze activiteiten

-Deelname aan de jaarlijkse verloting van een 7-daags-verbljf in Mazarron in Zuid-Spanje (een geschenk van één van onze bestuursleden).

-Zonder tegenbericht een vermelding op onze website en een vermelding bij aanvang van iedere activiteit. Namens het bestuur hartelijk dank !!


Francine, Heidi, Wilfried, Marianne, Hilde, Marcus, Carine, Lut en Marnix


 Verslagen van eerdere edities kunt u nalezen op:

http://www.bloggen.be/pelgrimmarnix2014/

Editie 2016 is te volgen op: www.bloggen.be/pelgrimmarnix2016

Editie 2017 is te volgen op: www.bloggen.be/pelgrimmarnix2017

Editie 2018 is te volgen op: www.bloggen.be/pelgrimmarnix2018

Editie 2019 is te volgen op: www.bloggen.be/pelgrimmarnix2019