Activiteitengeschiedenis

Similes Praatcafé Psychose

Oost-Vlaanderen

Donderdag 7 februari 2019 om 19u30

Lotgenotencontact

thema "kwaadheid"

 

 

Iedereen is wel eens kwaad. Hoewel niet iedereen zich daar altijd van bewust is. Er zijn ook veel indirecte manieren om kwaadheid te uiten zoals leedvermaak, afstand nemen (zwijgen), cynisme, roddelen, jaloezie, tot zelfs schuldgevoel waarbij je kwaad wordt op jezelf.

Kwaadheid heeft een signaalfunctie en moet dan ook onderzocht en erkend worden. Daarnaast is het ook belangrijk hoe we met die kwaadheid omgaan in relaties.

 

Gastspreker:

Dhr. Diederik Thuyn (Federatie Similes)

 

Wanneer:

Donderdag 07 februari 2019 om 19u30

 

Waar:

Psychiatrisch Centrum St-Jan, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo

 

Deelname:

€ 3,00 voor leden

€ 5,00 voor niet leden

 

Met dank aan het P.C. St Jan te Eeklo

_________________________________

Maandag 21 januari 2019 om 19u30

 

infoavond

Thema “Samen wel in je vel, werkt als een gezelschapsspel”

 

Zin in het vervolg van het “Universeel Relationeel Esperanto”? Was U er op 03 december niet bij, geen probleem. We nemen op 21 januari alle begrippen nog eens door zodat iedereen mee is. Ook mensen uit Uw omgeving zijn welkom. Met hoe meer we zijn hoe hechter we netwerken in het samenleven met elkaar en met psychische kwetsbare personen.

Deze avond is meer praktisch gericht. Middels het esperanto wordt naar een oplossing gezocht voor vragen of problemen die zich opdringen in de thuis- en werksituatie met of zonder verhoogde kwetsbaarheid.

 

Gastspreker:

Mevr. Lieve Willems, contextueel hulpverlener, samenwerkings- samenlevingscoach en gezinstherapeut.

 

Wanneer:

Maandag 21 januari 2019 om 19u30

 

Waar:

Gemeenschapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4 te 9960 Assenede

 

Deelname:

€ 3,00 voor leden

€ 5,00 voor niet leden

€ 6,00 aan de kassa

 

_________________________________

 

Vrijdag 25 januari 2019 om 14u

Theatervoorstelling

‘Vind Je het GEK! “Herkenbaar, hartverscheurend en soms keihard lachen”

 

In Vind je het gek! laten actrice/zangeres Nynka Delcour, pianist Rob Stoop en fotograaf Sanne Willemsen zich inspireren door zes verhaalbrengers met een psychische aandoening.

Op zoek naar zichzelf in deze verhalen, onderzoeken en verleggen ze de fragiele scheidslijn tussen “normaal en gek”.

Vind je het gek! is een muzikale, theatrale en visuele reis. Uniek, levensecht materiaal en nieuwe Nederlandse liederen slingeren de spelers en het publiek alle kanten op. Toeschouwers worden meegenomen en uitgedaagd om te voelen waar hun eigen grens ligt.

Een pleidooi voor openheid over psychische kwetsbaarheid. Interessant voor iedereen die direct of indirect met geestelijke gezondheidszorg te maken heeft of hier nieuwsgierig naar is. Zeer geschikt als startpunt voor ontmoeting en dialoog.

 

 

 

Wanneer:

Vrijdag 25 januari 2019 om 14u (deuren open om 13u30)

 

Plaats:

Porgy & Bess

Noordstraat 52,

4531 GJ Terneuzen, Nederland

 

Deelnameprijs:

Gratis voor iedereen. Inschrijving noodzakelijk

 

Inschrijven:

Klik hier om in te schrijven

 

_________________________________

 

Maandag 3 december 2018 om 19u

Lotgenotencontact

Samen “wel in je vel” werkt als een gezelschapsspel !

 

Jong en oud is vandaag op zoek naar een eenvoudige taal en spelregels die samen leven, samen werken, samen wonen, opvoeden en opgroeien makkelijker maakt. Vaak hebben we verschillende verwachtingen, ideeën en visies. Dat bezorgt energieverlies bij iedereen. Ook al bedoelen we het meestal allemaal goed, toch krijgen we soms het gevoel dat de ander van een andere planeet komt of absoluut niet begrijpt wat we bedoelen of willen. Het is dan ook logisch dat iedereen zich steeds vaker terugtrekt op zijn of haar eiland en vaak rationeel, emotioneel of psychisch in een strik draait terwijl het veel makkelijker kan en met minder moeite.

Mevr Lieve Willems ontwikkelde een rationeel esperanto, zeg maar een EENVOUDIGE en gemeenschappelijke taal met 32 woorden die voor iedereen bruikbaar is. Ze geeft daarbij voorbeelden die hilarisch herkenbaar zijn en helpt ons om samen tot oplossingen te komen.

 

Gastspreker:

Lieve Willems, contextueel hulpverlener, samenwerkings- samenlevingscoach en gezinstherapeut.

 

Wanneer:

Maandag 3 december 19u tot 21u30

 

Plaats:

Gemeenschapscentrum, De bijenkorf

Sportstraat 4, 9960 Assenede

Lokaal, cafetaria

 

Deelnameprijs:

€ 3,00 voor leden

€ 5,00 voor niet leden

 

Opmerking:

Inschrijving pas definitief na betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer

BE68 8900 6408 8234 t.n.v. Praatcafé Psychose met vermelding

Cursus: Lieve Willems

 

_________________________________

Zaterdag 1 december 14u

Lezing Dr. Jules Tielens

"In gesprek met psychose"

 

 

Dr. Jules Tielens, psychiater, auteur en rockgitarist werkte tien jaar op straat met dak- en thuislozen die aan psychoses lijden. In deze lezing bespreekt dhr. Tielens de Verbindende Gesprekstechniek, een praktische handleiding om in contact te komen en te blijven met mensen met een psychose. De lezing bevat tips, valkuilen en relevante uitgangspunten bij het aangaan van een gesprek. Tot slot brengt dhr. Tielens een toelichting over zijn kleinschalig psychosecentrum “De Brouwerij”. Nadien is er gelegenheid tot vragen stellen en overleg.

 

Deze lezing is een primeur en wordt sterk aanbevolen !!

 

Na afloop:

Verloting van het 7 daags verblijf in Spanje onder onze aanwezige leden en sponsors.

 

Wanneer:

Zaterdag 1 december 14u – 18u

 

Plaats:

Gemeenschapscentrum, De bijenkorf

Sportstraat 4, 9960 Assenede

 

Deelnameprijs:

€ 4 voor leden van Similes

€ 6 voor niet leden

 

Opmerking:

Inschrijving is pas definitief na betaling van het juiste bedrag op

rekeningnummer BE68 8900 6408 8234 t.n.v. Praatcafé Psychose met

mededeling: “Lezing Jules Tielens”

 

 

______________________________

Zondag 7 oktober 2018 om 14u

Wandeling: Op veertocht in ‘De Oude kalevallei’ Vinderhoute

 

Samen op veertocht in de week van de veerkracht.

Van 1 tot 10 oktober staan we stil bij het belang van een goede veerkracht.

Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen, kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen.

Je kan dit zelf trainen met praten en voldoende te bewegen.

Zeg dus niet neen tegen een wandeling die je veerkracht opkrikt, wandelen is goed voor je eigen geestelijke gezondheid en zo ben je sterker om een ander te ondersteunen.

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ nodigen we je tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid op zondag 7 oktober uit voor een wandeling van 7 km.

 

Zo tellen we samen af naar de Werelddag Geestelijke Gezondheid op 10 oktober!

 

Bij aankomst wacht ons een ‘Soup Break’ met de ‘Te Gek’ soep van Jeroen Meus.

 

 

Wanneer:

Zondag 7 oktober om 14u tot 17u30

 

Plaats:

We vertrekken om 14u aan de kerk van Vinderhoute,

Pastoor Moernautstraat, 9921 Lovendegem (Vinderhoute)

(Te bereiken vanaf de Drongensesteenweg afslag Dorsweg tot aan de kerk,

Kasteellaan niet inrijden wegens éénrichtingsverkeer)

 

Deelnameprijs:

€ 5,00 inlusief soeptas en soep a volonté

 

_________________________________

 

Dinsdag 16 oktober 2018 om 14u30

Dia- reportage

“Te voet naar Santiago voor het goede doel”

 

 

 

Waar:

Cafetaria WZC Sint Bernardus

Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde

 

Inkom:

Bewoners rusthuis € 1,00 (t.v.v. Similes Praatcafe Psychose)

Overige € 2,00 (t.v.v. Similes Praatcafe Psychose)

Leden en sponsors praatcafé gratis

 

 

______________________________

Woensdag 05 september 2018 om 14u30

Dia- reportage

“Te voet naar Santiago voor het goede doel”

 

 

 

Waar:

Cafetaria WZC Sint Bernardus

Assenedestraat 18, 9968 Bassevelde

 

Inkom:

Bewoners rusthuis € 1,00 (t.v.v. Similes Praatcafe Psychose)

Overige € 2,00 (t.v.v. Similes Praatcafe Psychose)

Leden en sponsors praatcafé gratis

 

Bezoek paardenboerderij De Kraaghoeve

 

Het Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen organiseert i.s.m. Ypsilon Nederland een excursie op de paardenboerderij De Kraaghoeve te Terneuzen. Deze boerderij biedt aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een therapie aan met paarden.

Niet bij alle mensen met psychiatrische moeilijkheden zijn gesprekken of medicijnen voldoende. Gelukkig staan ons nog andere wegen tot herstel open, zoals de heilzame werking met behulp van paarden: paardentherapie.

In 2009 werd een therapie ontwikkeld om patiënten te benaderen met behulp van paarden, de zogenaamde equitherapie. De psychiater, de psycholoog, de persoonlijke begeleider en de equitherapeut zoeken samen met de patiënt uit wat nodig is om de kracht te ontwikkelen voor een volgende stap.

 

Wanneer

Dinsdag 3 juli 2018

 

Verzamelen

De Bijenkorf, Sportstraat 4 te 9960 Assenede om 18u30 stipt!

 

PS (Maaltijd)

Middels een bijdrage van € 7,50 (voor leden) of € 10,00 (niet leden) is er ook mogelijkheid tot deelname aan een gezamenlijke barbecue. In dit geval dient u te verzamelen

om 17u00 stipt!

 

 

Deelnameprijs

Leden € 3,00 of € 10,50 met barbecue

Niet leden € 5,00 of € 15,00 met barbecue

 

Betalen

Vóór 25 juni op rekeningnummer BE68 8900 6408 8234 tnv Similes Praatcafé Psychose

 

Info

M. Willems 0478-644398

Lotgenotencontact 4 en 11 juni 2018 VOLZET

 

“Samen wel in je vel, werkt als een gezelschapsspel”

 

Het samenleven met een psychisch kwetsbaar persoon is niet altijd eenvoudig. Niet zelden zijn er vraagtekens hoe men zijn plek moet innemen. Dit zorgt soms voor frustraties en onderlinge miskenning ondanks goede voornemens en een gigantische inzet van éénieder.

Mevr Lieve Willems, opvoedster contextueel therapeute en gegradueerde in gezinsbegeleiding, ontwikkelde een eenvoudig taalmodel met simpele spelregels waarbij een oplossingsgerichte en verbindende woordenschat voor

een bruikbare GPS zorgt als we rationeel dreigen verloren te lopen.

Deze vorming staat open voor iedereen die samenleeft of enig verwantschap heeft met een psychisch kwetsbaar persoon. Een warme oproep voor iedereen die nood heeft aan meer praktische tips in het omgaan met elkaar.

 

Wanneer

Maandag 04 juni 2018 van 19u30 tot 22u00 (1e deel)

Maandag 11 juni 2018 van 19u30 tot 22u00 (2e deel)

 

 

Presentatie

mevr Lieve Willems, opvoedster, contextueel therapeute en gegradueerde in gezinsbegeleiding.

 

Inkom

€ 3,00 voor leden (per dagdeel)

€ 5,00 voor niet leden (per dagdeel)

 

Waar

Psychiatrisch Centrum St Jan, Oostveldstr 1, 9900 Eeklo (aanmelden aan receptie)

 

OPGELET: MAXIMAAL 14 INSCHRIJVINGEN TOEGELATEN !!

 

 

 

 

3, 10 en 24 maart 2018

Opleiding persoonsgerichte bewindvoering

 

Wanneer een meerderjarig persoon niet meer in staat is zijn goederen te beheren en/of op te komen voor zijn persoonlijke belangen, voorziet de wet in de mogelijkheid om voor deze persoon een bewindvoerder aan te duiden.

Bij voorkeur wordt een familielid of een vertrouwenspersoon aangesteld door de vrederechter. Wanneer deze familiebetrokkenen niet ter beschikking zijn, zal de vrederechter een advocaat aanduiden als bewindvoerder.

Similes vzw wil graag een alternatief bieden en startte in 1997 met de uitbouw van het kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering.

Het kenniscentrum vormt vrijwilligers tot bewindvoerders die vanuit een sociale bewogenheid een persoonsgericht beheer wensen te doen voor een persoon met een psychische kwetsbaarheid.

 

Gezocht Kandidaten persoonsgerichte bewindvoering

Similes zoekt in het Meetjesland sociaalbewogen burgers die zich wensen in te zetten als bewindvoerder voor personen met een psychische kwetsbaarheid waarvoor een bewindvoering wordt aangevraagd.

Similes leidt de bewindvoerders op en zorgt voor begeleiding en juridische ondersteuning.

 

Deze opleiding wordt georganiseerd voor kandidaten bewindvoerders, familiebetrokkenen en alle geïnteresseerden.

 

 

 

Programma

De opleiding bestaat uit drie dagdelen

 

1e deel: zaterdagvoormiddag 3 maart 2018 van 9u30 tot 12u00

- 'de wetgeving ter bescherming van de goederen en de persoon'

- gastspreker: plaatsvervangend vrederechter van het vredegerecht Zelzate

 

2e deel: zaterdagvoormiddag 10 maart 2018 van 9u30 tot 12u00

- 'inkomens van personen met een psychische kwetsbaarheid'

- gastspreker: Els Van Langenhove, medewerkervan het lnfopunt Chronische zieken, CM Landsbond

 

3e deel: zaterdagvoormiddag 24 maart 2018 van 9u30 tot 12u00

- bewindvoering in de praktijk

- gastspreker: Martine De Moor, coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering

 

Waar:

Cultuurcentrum De Bijenkorf, Sportstraat 4 te 9960 Assenede

 

Kostprijs:

- 25 euro voor de volledige reeks (voor leden van Similes)

- 10 euro/dagdeel (voor leden van Similes)

- 40 euro voor de volledige reeks (voor niet-leden)

- 15 euro/dagdeel (voor niet-leden)

 

Méér info:

- Marnix Willems, Voorzitter Praatcafé psychose Oost-Vl. gsm 0478 644 398

- Martine De Moor Coördinator Kenniscentrum bewindvoering gsm 0488 964 536

 

 

______________________________

Donderdag 8 februari 2018 van 19u30 tot 22u00

LOTGENOTENCONTACT

 

THEMA: "Gezamelijke besluitvorming"

 

In de psychiatrie is overleg nog steeds een moeilijk punt. Het vergt een ander soort relatie tussen de arts of hulpverlener enerzijds en de patiënt en diens familie anderzijds.

Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij men nooit alle consequenties kan voorzien en soms is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

Begeleiding: Dhr. Diederik Thuyn (educatief medewerker Similes)

 

Locatie:

Psychiatrisch Centrum St Jan, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo (aanmelden onthaal)

 

Inkom:

€ 5,00 niet leden

€ 3,00 voor leden

 

______________________________

donderdag 1 februari 2018 om 19.00u

PERSCONFERENTIE EN GRATIS NIEUWJAARSRECEPTIE

 

Het Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen gaat begin januari 2018 zijn 4e levensjaar in. De voorbije jaren hebben wij dank zij Uw steun en/of lidmaatschap een fikse opmars gekend en hebben vele lotgenoten onze vereniging benaderd en als zeer nuttig ervaren.

 

Verscheidene wetenschappers en ervaringsdeskundigen zoals Prof. Dr. D. de Wachter, Dhr. Bas Labruyère, Mevr. Brenda Froyen, Prof. Dhr. B. Oranje, Mevr. Jessie de Caluwé en vele andere vonden de weg naar ons praatcafé om familieleden van geestelijk kwetsbare personen te ondersteunen en te informeren.

 

Als blijk van dank nodigen wij al onze sponsors en leden die hebben bijgedragen tot dit succes uit op onze persconferentie en gratis nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje blikken wij terug op ons kort maar druk verleden en werpen wij een blik op onze toekomstplannen.

 

Locatie:

Cultureel Centrum de Bijenkorf, Sportstraat 4 te Assenede

 

______________________________

INFOMOMENT

 

 

THEMA: DRUGS EN PSYCHOSE

 

Drugs worden vaak als geneesmiddel gebruikt hetzij als verdovingsmiddel, pijnbestrijder of ontspanningsmiddel.

Allerlei types geneesmiddelen worden echter ook aangewend door mensen die op zoek zijn naar een manier om zich anders, beter of prettiger te voelen. Het onverantwoord gebruik kan leiden tot gezondheidsproblemen, verslaving en psychoses.

 

 

 

PRESENTATIE: Dhr Patrick Lobbens

Hoofdverpleegkundige aan het P.C. Sint-Camillus

te Sint-Denijs-Westrem

 

WANNEER: ZATERDAG 02 december 2017 om 13.30 u

 

WAAR: Cultuurhuis Safarken (afwijkende lokatie !!)

DR. J. Persynplein 6 te Wachtebeke

INKOM: € 3,00 voor leden

€ 5,00 voor niet leden

 

INFO: Marnix Willems 0478-644398

 

IEDEREEN WELKOM

 

-----------------------------------------------------

 

Prof. Dr. Bob Oranje

Ontwikkelingen van medicatie in de psychiatrie

 

Bob Oranje, associate professor aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, onderzoeker en hoofdmanager van het Psycho Psychologisch laboratorium aan de Universiteit van Kopenhagen, brengt ons zijn ervaring en toekomstvisie over het gebruik van medicatie in de psychiatrie.

 

Tijdens deze lezing zal associate professor Bob Oranje een toelichting brengen over de symptomen en de cognitieve stoornissen van schizofrenie. Hierna geeft hij een overzicht van de hedendaagse antipsychotica en de effecten ervan. Dr. Bob Oranje brengt tevens een overzicht van de ontwikkelingen van de nieuwste antipsychotica waarbij hij vooral focust op de teleurstellende resultaten van deze medicijnen. Aan de hand van een voorbeeld van een studie welke in het laboratorium van Utrecht lopende is, tracht hij aan te tonen hoe middels een EEG (hersenonderzoek) verbeteringen mogelijk zijn.

 

Wanneer

Donderdag 5 oktober 2017, 19.00u

 

Waar

Cultureel Centrum De Bijenkorf

Sportstraat 4, 9960 Assenede

 

Inkom

€ 3 voor leden van Similes

€ 5 voor niet-leden

 

Info

Marnix Willems 0478-644398

IEDEREEN WELKOM!

_______________________________

Lotgenotencontact

Thema: "Het abc van herstel"

 

Begeleiding: Diederik Thuyn, educatief medewerker Similes

 

Waar

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo (aanmelden onthaal)

 

Wanneer

Donderdag 22 juni 2017 van 19.30 tot 22.00uur

 

Inkom

€ 3,00 leden praatcafe/Similes

€ 5,00 niet leden

Info: 0478-644398 (M. Willems)

_______________________________

Filmvoorstelling met nabespreking

 

" A beautiful mind "

 

Waar

Cultureel Centrum de Bijenkorf

Sportstraat 4, 9961 Assende

 

Wanneer

Donderdag 06 april 2017 om 19.00 u

 

Inkom

GRATIS

(iedereen welkom !!)

Verhaal : de jonge wiskundige John Nash ontdekt de speltheorie en lijkt op de drempel te staan om internationaal erkend te worden maar wordt uiteindelijk opgeslorpt door paranoia en schizofrenie.

Zijn vrouw verzorgt ondertussen het kwetsbare gezin. Haar liefde en zorg lijken uiteindelijk het laatste houvast voor Nash.

 

Deze film is een echte aanrader (4 oscars) !!

Voor de nabespreking hebben wij dhr R. van Laeken uitgenodigd. Dhr van Laeken is familie ervaringsdeskundige bij de mobiele teams Gent - Eeklo.

 

Info: 0478-644398 (M Willems)

 

Tot dan ?

_______________________________

Lotgenotencontact

 

Thema: Hoe als familie omgaan met psychose ?

"Een psychose leren begrijpen"

 

 

Frederik Kochuyt zal vanuit zijn ervaring en kennis als klinisch psycholoog op een interactieve manier tips en tricks meegeven.

Tijdens de uiteenzetting zal hij uitleggen dat als we een aandoening begrijpen, dit ons zal helpen ermee om te gaan.

Hij zal een aantal belangrijke aspecten van een psychotische aandoening bespreken en tevens de link leggen naar de mantelzorg. En aantal praktijkvoorbeelden zullen worden meegegeven.

 

Waar

Psychiatrisch Centrum St Jan

Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo

 

Wanneer

02 februari 2017 om 19.u30

 

Inkom

Leden/Studenten € 3,00

Niet leden € 5,00

 

_______________________________

 

BRENDA FROYEN

 

presenteert

 

"Kortsluiting in mijn hoofd"

 

Brenda Froyen vertelt over het verloop van haar postnatale psychose en over haar zoektocht naar een uitweg voor deze aandoening. Aansluitend panelgesprek met o.a.

- een huisarts

- een psychiater

- een ervaringsdeskundige

- een familie-ervaringsdeskundige

 

Wanneer:

Zaterdag 10 december 2016 om 14.00 u

Waar:

Cultureel Centrum de Bijenkorf

Sportstraat 4 te Assenede

 

Inkom :

€ 5,00 niet leden

€ 3,00 voor leden

N.B. Onder onze aanwezige leden en sponsors zal een 7-daags verblijf voor

2 personen worden verloot naar Zuid-Spanje!!

IEDEREEN WELKOM !!

_______________________________________

VOORSTELLING

 

"PELGRIM MARNIX EN HET PRAATCAFE"

 

Onze voorzitter brengt een verslag over zijn compostelatocht naar Santiago en het ontstaan van het praatcafe psychose Oost-Vl. Een boeiende dia-reportage over de camino frances en een interessant verhaal over de oprichting en het doel van het praatcafe vormen op deze avond een verrijkend geheel.

 

Wanneer:

29 november 2016 om 19.00 u

 

Waar:

Cultureel Centrum de Bijenkorf

Sportstraat 4 te Assenede

 

Inkom:

€ 2,00

 

 

 

 

_______________________________________

Infomoment

Maandag 17 oktober 2016

 

Prof. Dr. D. De Wachter licht toe:

Psychose benaderen vanuit kwetsbaarheidsmodel

met nadruk op herstel en belang van familiebetrokkenen

Iedereen welkom

Gastspreker:

Prof. Dr. D. de Wachter, psychiater/psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven.

 

Wanneer:

Van 19u00 tot 22u00

 

Waar:

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo

Aanmelden via onthaal

 

Deelnameprijs:

€ 5 voor leden van Similes en studenten

€ 7,50 voor niet-leden

 

Download affiche

 

In samenwerking met PC Sint-Jan te Eeklo

____________________________________________________________

Ontspanningsnamiddag

 

Zondag 3 juli 2016 om 14.00 uur

 

Een avontuurlijke wandeling

in de Wachtebeekse mangrove

o.l.v. een natuurgids/herboriste

Met de laarzen aan leidt Ingrid ons doorheen "de Reepkens" (een moerassig rietveld en een ongerept nat bos) op zoek naar de rijke en unieke biodiversiteit aan planten en oevergewassen. Een unieke kans en de moeite waard om er bij te zijn !! (op je ééntje niet te bereiken).

 

Verzamelen:

Molenhoek 65 te Wachtebeke

 

Deelname:

€ 3,00 voor leden praatcafé

€ 5,00 voor niet leden

 

IEDEREEN WELKOM (MET LAARZEN !!!)

Meer info:

0478/644398

____________________________________________________________

Filmvoorstelling met nabespreking

"Out of the shadow"

 

Maandag 18 april 2016 van 19u30 tot 22.00 u

 

Deze zeer persoonlijke documentaire illustreert de strijd van Millie en

haar familie tegen haar schizofrene aandoening. Een verhaal van waanzin en

waardigheid,van schaamte en liefde.

 

Nabespreking:

Dhr. Diederik Thuyn, educatief medewerker Similes

 

Lokatie:

Gemeenschapscentrum De Bijenkorf

Sportstraat 4, 9960 Assenede

 

Deelname:

€ 3,00 voor leden Praatcafe Psychose Oost-Vl.

€ 5,00 voor niet leden

 

Inschrijving noodzakelijk

 

IEDEREEN WELKOM !!

_______________

 

Lotgenotencontact

Maandag 4 april 2016 van 19u30 tot 22.00 u

Thema " Tussen vasthouden en loslaten"

 

Een ervaringsdeskundige brengt het verhaal van de afgelopen 10 jaar

over het leven met een psychisch kwetsbaar persoon.

Aansluitend ruimte voor vragen.

 

Lokatie: Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo (aanmelden onthaal)

 

€ 3,00 voor leden van Praatcafé Psychose Oost Vl.

€ 5,00 voor niet leden

 

Inschrijving noodzakelijk

Info: gsm 0478-644398 (M.Willems)

 

Met dank aan het P.C. Sint-Jan te Eeklo

___________________________________________________________

 

Lotgenotencontact

Maandag 01 februari 2016 van 19u30 tot 22.00 u

Thema "Tussen hoop en berusten"

Presentatie: Mevr Elke de Groote, vrijwillig medewerker Similes

Begeleiding: Dhr Marnix Willems, vrijwillig medewerker Similes

 

Locatie: Psychiatrisch Centrum St Jan

Oostveldstraat1, 9900 Eeklo (aanmelden onthaal)

 

 

€ 3,00 voor leden van Praatcafé en Similes

€ 5,00 voor niet leden

 

Inschrijving noodzakelijk via www.praatcafepsychose.be

of info.praatcafepsychose.be

 

 

info: Willems.Marnix@gmail.com of gsm 0478/644398

 

_________________________________________________________________________

 

JESSIE DE CALUWE

(ex omroepster bij de VRT)

 

brengt

"Leven met psychose"

 

getuigenissen van familieleden en gedichten

geschreven door mensen met een psychose

(muzikale begeleiding Kries Roose en Katrien van Zeir)

 

DINSDAG 8 DECEMBER 2015

Waar Gemeenschapscentrum De Bijenkorf, Sportstraat 4, 9060 Assenede

 

Wanneer 19u30 (deur open vanaf 18u30)

 

Deelnameprijs: € 5,00 voor leden praatcafé en Similes

€ 7,50 voor niet leden

 

Inschrijving: vóór 1 december via www.praatcafepsychose.be

of info@praatcafepsychose.be

 

Info:gsm 0478/644398

IEDEREEN WELKOM

________________________________________________________________________

VIERDELIGE TRAINING VOOR NAASTBETROKKENEN

 

 

ALS IEMAND IN JE FAMILIE PSYCHISCHE PROBLEMEN HEEFT

OMGAAN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

 

Waar? Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Oostveldstraat 1,9900 Eeklo

 

Wanneer? Maandag 12 oktober om 19u30

Maandag 26 oktober om 19u30

Maandag 09 november om 19u30

Maandag 23 november om 19u30

 

Deelnameprijs: Leden Similes € 25,00

Niet leden € 30,00

 

Inschrijving vóór 5 oktober --> nl.similes.be

en is pas definitief na storting van de deelnameprijs

op rek. nr BE71 0011 04730 0769 Bic Code GEBEBEBB

 

INFO: Elke.de.groote@similes.be tel. 09/2168804

 

_________________________________________________________________________

ONTSPANNINGSNAMIDDAG

BOSWANDELING MET MUSEUMBEZOEK

 

Een goed gesprek kan motiverend en verrijkend werken.

De atmosfeer van een bos is veelal de aandrijving voor

een goed gesprek. Afstand 7 km (met tussenstop)

 

> ZATERDAG 11 juli 2015 - Vertrek 13u30 stipt (cafetaria open vanaf 13u)

> Verzamelen: Parking Bardelaeremuseum (Lembeekse bossen)

> Deelname: €5,00 koffie met gebak en museumbezoek (aanrader !!) inbegrepen

 

Inschrijving via nl.similes.be

of logistik@similes.be - tel 016/244201

 

Meer info: 0478/6443I98

IEDEREEN WELKOM

________________________________________________________________________

 

LOTGENOTENCONTACT

 

HOE ERVAAR IK DE PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID VAZN MIJN FAMILIELID ?

 

Begeleiding: Elke de Groote, educatief medewerkster

en Marnix Willems vrijwillig medewerker Similes

 

Maandag 1 juni 2015 van 19u30 tot 22u00

 

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Oostveldstraat 1,9900 Eeklo (aanmelden onthaal)

 

€ 3,00 leden Similes € 5,00 niet leden

 

Inschrijving via nl.similes.be of logistiek@similes.be

tel 016-244201

 

Meer info: gsm 0478/644398

 

__________________________________________________________________________________

 

VERLOREN JAREN

FILMCAFE MET NABESPREKING

 

Bart studeert aan de fimacademie als het noodlot toeslaat.

De student kampt met zijn eerste psychose.

Gebaseerd op de ervaringen van Bas Labruyère

 

MAANDAG 27 april 2015 van 19u30 tot 22u00

 

Gemeenschapscentrum De Bijenkorf, Sportstraat 4 te 9960 Assenede

 

€ 3,00 voor leden € 5,00 voor niet leden

 

Inschrijving via nl.similes.be of logistiek@similkes.be

 

Meer info: M. Willems gsm 0478/644398

 

________________________________________________________________________